การลงสินค้า ที่สามารถตั้งค่า เวลา วันที่ ค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมง ค่าเฉลี่ยต่อวัน

September 18, 2017


สวัสดีครับ วันนี้เราได้พัฒนาระบบการลงสินค้าให้ ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้น

ระบบที่เราพัฒนาขึ้นมา คือระบบ Schedule to listing ครับ หรือการลงสินค้าแบบตั้ง เวลา และวันที่ได้ครับ รวมถึงการลงแบบตั้งลงต่อชั่วโมงได้อีกด้วย โดยตัวเลือกมีทั้งหมด 4 ตัวเลือกดังนี้

1. Set date to average item to listing. คือการลงสินค้าแบบ ตั้งวันที่ และเฉลี่ยการลงต่อวันครับตัวอย่างเช่น ผมเลือกวันที่ การลงสินค้า วันที่ 09/18/2017 - 09/28/2017 เป็นเวลา 10 วัน

และจำนวนลงสินค้าที่ ebay 100 ชิ้น เมื่อเฉลี่ยแล้ว โปรแกรมจะลงสินค้าให้วันละ 10 ชิ้น เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 ถึงวันที่ 28 ครับ


2. Set datetime to listing.  คือการลงสินค้าที่ ebay แบบตั้ง  เวลา และ วันที่

ตามตัวอย่าง หากผมเลือก วันที่ 09/21/2017 และเวลา 08.00 และกรอก ASIN ลงไปจำนวน 100 ชิ้น เมื่อกด submit เพื่อลงสินค้า โปรแกรมจะลงสินค้าทั้ง 100 ชิ้นนี้ ในวันที่ 21 เวลา 08.00 ครับ (โดยเวลาอ้างอิงเวลา UTC/GMT นะครับ เวลาสากล) หากจะเทียบเวลา USA แล้ว เวลาในโปรแกรมจะเร็ววกว่าเวลาใน สหรัฐเมกา 4 ชั่วโมงครับ  ดังนั้นหากอยากลงสินค้าเวลา 09.00 ของเวลา สหรัฐเมกา ก็ ตั้งในโปรแกรม 09.00+4ชั่วโมง = 13.00 ครับ 


3. Set time and number of item to listing คือการลงสินค้า แบบกำหนดชั่วโมง และจำนวนสินค้าครับ

ตัวอย่าง เช่น ผมต้องการลงสินค้า ใน ebay ชั่วโมงละ 3 ชิ้น ผมก็ตั้ง Set time to list เป็น 1 และ Number of item to list per time คือ 3 ครับ และใส่ ASIN ลงไป 100 ชิ้น เมื่อตั้งค่าแบบนี้แล้ว โปรแกรมจะลงสินค้าใน Ebay ให้ท่านชั่วโมงละ 3 ชิ้น ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ 100 ASINS ที่ใส่เข้าไปครับ หรือหากใส่ไป 1,000 ASINS โปรแกรมก็จะลง ชั่วโมงละ 3 ชิ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ 1,000 ASINS ที่ใส่ไปครับ

4. Not select this option คือตัวเลือกที่ไม่ต้องการตั้งเวลาครับ หากเราเลือกตัวเลือกนี้แล้วกรอก ASINS ลงไป โปรแกรมจะลงให้ทันทีครับ

**การลงสินค้า แบบตั้งเวลาหรือวันที่ จะช่วยเพิ่ม Activity ในบัญชี จะช่วยส่งผลต่อระดับ Ranking และยอดขายได้ครับ ดังนั้นควรตั้งค่าการลงสินค้าให้มีความต่อเนื่องกันครับ

**เมื่อตั้งค่าการลงสินค้าไปแล้ว 1 รอบ ท่านสามารถลงสินค้ารอบใหม่ได้เรื่อยๆ โดยไม่กระทบกับสินค้าที่ตั้งเวลาไปแล้วครับ การคำนวนเวลาจะไม่นำมาเกี่ยวข้องกันครับ