18/09/2017 - เพิ่มภาพหน้า Selling -> History

September 18, 2017


เนื่องจากผู้ใช้งานต้องการภาพที่หน้า Selling->History เพื่อให้

ภาพด้านล่างคือ สินค้าที่มีข้อมูลในโปรแกรมแล้ว จะแสดงภาพออกมาให้เห็นเลย แต่หากชิ้นใดเป้นสินค้าใหม่ ยังไม่มีข้อมูลในโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงภาพ ERROR ครับ เพราะยังไม่มีข้อมูล แต่เมื่อดึงข้อมูลและลงสินค้าสำเร็จแล้ว ก็จะแสดงภาพตามปกติครับ