ผมเข้าใช้เมนูนี้ใหม่ไม่ได้ครับ eBaylistpro New functions

September 19, 2017


เราอัพเดท โปรแกรมด้วยการเขียน javascript ครับ โดยส่วนใหญ่แล้ว browser ที่เราใช้งานอยู่ เช่น chrome firefox หรืออื่นๆ จะจำค่า java ไว้เป็นค่าเดิมและไม่มีการอัพเดทตามผู้พัฒนา ดังนั้นเพื่อเป็นการอัพเดท javascript สำหรับฟังก์ชั่นใหม่ เมื่อเข้าหน้าที่โปรแกรมอัพเดท ให้กด Ctrl+F5 1 ครั้งเพื่ออัพเดท javascript ครับหลังจากนั้น ท่านจะสามารถใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ได้ตามปกติครับ