19/09/2017 - เพิ่มภาพหน้า Improve current listing เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

September 19, 2017


เราได้ทำการเพิ่มภาพให้สำหรับหน้า Improve active listing เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นภาพสินค้า ก่อนจะตัดสินใจลบสินค้า