เราสามารถลงสินค้า Asin เลขเดียวกัน ลงทั้ง 2 account แต่ราคาแตกต่างกันได้ป่าว

July 13, 2017


ทำได้ครับ ต้องสมัคร ebaylistpro 2 บัญชี แล้ว export asin จาก บัญชี แรกมาลง บัญชีที่ 2 ครับ และตั้งสูตร บัญชีที่ 2 ให้ราคาต่างกันกับบัญชีแรก ก็จะลงเหมือนกันและราคาต่างกันได้แล้วครับ 

tag: ลงสินค้า, สินค้าเหมือนกัน, สูตรต่างกัน, 2 บัญชี