06/10/2017 - อัพเดท extension2.0, description เว้รบรรทัดตามต้นฉบับ, ระบบป้องกัน contact info

October 6, 2017


1. อัพเดท extension 2.0

  •  สามารถ Copy asin และ List to eBay จากสินค้าที่เป็นหลากหลายสี หลากหลายขนาด หลากหลายรุ่นได้
  • สามารถ Copy asin และ List to eBay จากสินค้าแนะนำด้านล่างได้
  • เพิ่มส่วนบอก สถานะ สต๊อกสินค้า สถานะสินค้า และราคาต้นทุน จาก amazon ให้ในหน้า eBay อีกด้วย

2. ปรับปรุง Description ที่ดึงจาก amazon ให้เว้นบรรทัดตามต้นฉบับ มีผลกับระบบการลงสินค้า และการ revise all description


3. เพิ่มระบบ ป้องกัน Contact information

เดิมทีโปรแกรมดึงข้อมูล description และ feature และนำไปลงที่ eBay ให้ปกติ แต่พบว่าผู้ขายที่ amazon บางเจ้ามีการใส่เบอร์โทรศัพทร์เพื่อติดต่อด้วย ทำให้ ปัจจุบัน eBay ออกกฏ  ให้ลบ เบอร์โทร หรือ contact information เหล่านี้ออก

ดังนั้น  โปรแกรมได้เพิ่มระบบ การลบ เบอร์โทรศัพท์และคำที่สุ่มเสี่ยงต่อการโดนข้อหา Contact information ครับ โดยจะมีผลกับ สินค้าที่ลงใหม่ และระบบการ Revise all descritpion ครับ