23/10/2017 - เพิ่มระบบ การ auto replacement http เป็น https

October 23, 2017


เนื่องจาก ebay มี policy เรื่องการส่งลิ้งออก ต้องเป็นแบบที่ปลอดภัย คือต้องมี https ดังนั้น เราจึงได้เพิ่มระบบ การแทนที่ http เป็น https ซึ่งจะทำให้การแสดงผล ใน ebay เป็นไปอย่างปกติ หาก ไม่มีการแทนที่ จะส่งผลให้ description ของ listing ไม่แสดงและทำให้ยอดขายตกลงครับ

ดังนั้น หากท่านใด ฝากรูปภาพเช่น ภาพ banner ภาพ logo ต่างๆ ไว้กับเว็บไซต์ทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียน https ไว้ จะทำให้ภาพนั้นใช้ไม่ได้ครับ  ซึ่งผมแนะนำให้ลบออกครับ

1. ระบบ Revise description ภาพ amazon จะเป็น https ทั้งหมดครับ

2. การลงสินค้าใหม่ครับ ภาพ amazon จะเป็น https ทั้งหมดครับ

หากท่านใดต้องการให้สินค้าที่ลงก่อนหน้านี้ เปลี่ยนจาก http เป็น https ทั้งหมด ผมแนะนำให้

1. ทำตามวีดีโอของฝรั่ง ตามลิ้งนี้ครับ https://www.youtube.com/watch?v=gpSVyMNbyuQ

หรือ 2. ทำการ revise all description ในโปรแกรมครับ แต่การ revise all description ต้องระวังเรื่อง หากผู้ใช้งานมีการแก้ไข description เองใน ebay การ revise all description จะทำให้ส่วนการแก้ไขทั้งหมดหายไปครับ เพราะโปรแกรม จะทำ description ตาม template ปัจจุบัน และ replace ทับ description ตัวเก่าครับ