ลงสินค้าไม่ผ่านขึ้น error "XML Parse error"

July 13, 2017


..Short Message= XML Parse error. | Long Message= XML Error Text: "; nested exce
ption is: org.xml.sax.SAXParseException: The entity name must immediately follow the & in the entity reference."...Short Message= Header "X-EBAY-API-APP-NAM
Error ลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ description ที่เราตั้งค่าครับ หรือการตั้งค่าที่หน้า Setting ครับ ลองตรวจสอบตามนี้ครับ (1) เข้าไปที่หน้า Selling->setting แล้วตรวจสอบการตั้งค่าใหม่อีกครั้งว่าเราพลาดช่องใดไปหรือไม่ ให้ดีดูเปรียบเทียบกับวีดีโอที่สอนแนะนำการลงสินค้าครับ (2) หากตรวจสอบหน้า setting แล้วพบว่าถูกต้องเหมือนวีดีโอที่แนะนำให้ลองไปตรวจสอบต่อที่หน้า description ครับ โดยเข้าที่ Selling->Setting->description แล้วกด Go to edit description มาอีกหน้าหนึ่งกดต่อที่ Edit ครับ หลังจากนั้น ให้ตรวจสอบอักขระแปลกๆ ครับ เช่นตัว don't คือตัว ' ครับ ให้ลองลบออกแล้วเปลี่ยนเป็น do not แทนครับ เมื่อแก้ไขตัว ' ออกหมดแล้วให้กด save และเข้าไปหน้า Selling -> history กดปุ่มรูป รีเฟรช เพื่อลองลงใหม่อีกครั้งครับหากยังพบ error แบบเดิมให้ติดต่อผมทาง inbox หรือ email มาที่ steamkeyshop@gmail.com ก็ได้ครับเดียวผมจะเข้าไปดูให้ครับ

ลงสินค้าไม่ผ่าน