แก้ไข Policy ใหม่ ebay แปลงลิ้งไม่ปลอดภัยออกด้วย https

October 24, 2017


สาเหตุที่ยอดตก

ส่วนหนึ่งมาจาก การที่ eBay ปรับใช้ Policy ใหม่ครับ

Policy ใหม่ เพิ่มการป้องกันลิ้งแปลกปลอม หรือลิ้งที่ไม่ปลอดภัยครับ 

ดังนั้นหากมีการฝากภาพ ไว้ในเว็บไซต์อื่นๆ หรือ Logo ต่างๆ ที่ไม่มี https จะทำให้ Description ใน eBay ไม่แสดงครับและจะขึ้นว่า  "See full item description" ดังภาพครับ

ทำให้ลูกค้าเราไม่เห็น ข้อมูลสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจ ไปเลือกเจ้าอื่น ครับ วิธีการแก้ไข เราต้องรีบทำอย่างเร่งด่วนครับ โดยผมแนะนำ 2 วิธี ดังนี้ครับ

  

1. ทำการแก้ไขใน eBay โดยตรง โดยการ ค้นหาคำว่า http แล้วแทนที่ด้วย https โดยใช้ระบบ Revise ของ eBay โดยตรงครับ ทำตามคลิปของฝรั่งได้เลยครับ https://www.youtube.com/watch?v=gpSVyMNbyuQ 

** การ revise ใน eBay โดยตรงจะทำให้ข้อมูลอื่นๆ ไม่หายไป เช่น ข้อมูลการแก้ไข description ในแต่ละชิ้น จะยังอยู่ครบ เพียงแต่ จะเปลี่ยนแค่ http เป็น https ครับ แต่การทำใน ebay จะทำได้ทีละ 500 ชิ้นครับ ดังนั้นอาจเสียเวลาสำหรับท่านที่มีสินค้าเยอะครับ

 

2. ทำผ่านโปรแกรม eBaylistpro โดยการเข้าไปที่เมนู ปรับปรุงรายการสินค้า-->ปรับปรุงคำอธิบาย หลังจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของ description ของเราครับ โดยการกด "ดู"  เมื่อตรวจสอบรูปแบบแล้ว ก็กดปุ่ม "ใช้แม่แบบนี้เพื่อแก้ไขคำอธิบายทั้งหมด" หลังจากนั้นรอ 3-6 ชั่วโมง ครับ โปรแกรมจะไล่แก้ไข description ใหม่ให้ทั้งหมด พร้อมเปลี่ยน http เป็น https และลบพวก contact information ของผู้ขายด้วยครับ

**ข้อควรระวัง การใช้โปรแกรม revise ทั้งหมด โปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลปัจจุบัน มาสร้าง description ให้ผู้ใช้งานใหม่ทั้งหมด และนำไปแก้ไขทับ description เก่าที่อยู่บน eBay ดังนั้น หากผู้ใช้งานมีการแก้ไข description บางชิ้น ข้อมูลเหล่านั้น จะถูกแทนที่ทับหายไปนะครับ แต่ความสะดวกคือ รวดเร็วกดเพียงครั้งเดียวครับ .. ดังนั้นระบบนี้เหมาะกับ ท่านที่ไม่ได้แก้ไข description ครับ.