25/10/2017 - ขายสินค้า unprime, ย้ายปุ่มม, multi edit select formula

October 25, 2017


  • แก้ไข การแสดงผล ระยะเวลา out of stock ผิดปกติบางชิ้น 
  • เพิ่มระบบการ Edit select ผู้ใช้งานสามารถปรับสูตรสินค้าเฉพาะชิ้น โดยการ select ทีละหลายๆ ชิ้นได้ครับ


  • ย้ายปุ่ม  "Delete all item out of ebaylistpro" ที่หน้า All listing มาไว้ที่ตำแหน่งด้านขวา และทำเป็นสีเทาอ่อน เพื่อป้องกัน การกดผิดพลาด   • ลงสินค้าแบบ non prime 

1. ให้ปิด การกรอง prime เสียก่อน โดยเขาตามเมนูดังภาพ และปิด กรอง Prime


2. ทำการ Protect สินค้า  non prime ในกรณีที่ โปรแกรมพบสินค้า non prime จะให้โปรแกรมทำอย่างไรกับสินค้าประเภทนี้ ซึ่งหากเราต้องการขายสินค้า ประเภทนี้ให้ เลือกตามในภาพก้ได้ครับ คือปรับ Shipping type ให้ส่งนานขึ้น เพิ่มค่าขนส่ง โดยจะเพิ่มให้ลูกค้าเห็นใน shipping cost เลยก็ได้ หรือจะ ติ๊ก Include price ก็คือนำ shipping cost ไปบวกรวมกับราคาขาย และให้ Shipping cost เป็น Free shipping แทน  และทำการเพิ่ม Handling time เป็น 4 วันครับ

เพียงเท่านี้ก็ขายสินค้า non Prime ได้แล้วครับ การขายสินค้า non Prime จะมีความยากตรง การติดต่อผู้ขายทำได้ยากกว่าสินค้า prime การคืนสินค้าทำได้ยากกว่า อาจมีค่าบริการทีหลัง ดังนั้นจึงเหมาะกับท่านที่มีประสบการณ์มากแล้ว อย่างไรก็ตามสินค้า non prime มีข้อดีตรง คู่แข่งน้อย ครับ