ผมมาใหม่เลยครับ..เราต้องมีทุนสำรองในการซื้อสินค้าจาก Amezon ก่อนใช่ไหมครับ

November 2, 2017


หากเป็นบัญชีใหม่ จะโดน Hold เงินที่ paypal ก่อน 10-14 วัน ดังนั้นจำเป็นต้องใช้เงินส่วนตัวออกกก่อนครับ แต่การที่เป็นบัญชีใหม่ ยอดขายจะไม่สูงมากดังนั้นจำนวนเงินที่ใช้ก็จะไมไ่ด้สูงมากครับ

เมื่อบัญชี ผ่านสถานะเป็นปกติแล้ว เงินใน paypal จะสามารถใช้ได้ทันที ซึ่งเราสามารถนำ paypal มาซื้อ Gift card และซื้อสินค้าใน amazon ได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เงินหมุนครับ