ลงสินค้าไม่ผ่านขึ้น This listing would cause you to exceed the amount ($500.00) you can list

July 13, 2017


..Short Message= Funds from your sales will be unavailable and show as pending in your PayPal account for a period of time. | Long Message= Funds from your sales will be unavailable and show as pending in your PayPal account for a period of time. Learn more: http://cgi6.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?UserPolicyMessaging..Short Message= This listing would cause you to exceed the amount ($500.00) you can list. | Long Message= This listing would cause you to exceed the amount you can list. You can list up to $2.38 more in total sales this month. Please consider reducing the starting price or request to list more: https://scgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?UpgradeLimits&appId=0&refId=19 .
Error นี้แสดงให้เห็นว่า เราลงสินค้าเกินลิมิตที่ Ebay ให้ครับ จาก Error บอกว่า เราลงสินค้าได้ $500 ครับ แต่ตอนนี้เราลงเต็มหมดแล้ว เลยลงเพิ่มไม่ได้ครับ ดังนั้นวิธีการแก้ไขคือ ขอขยายลิมิต ebay เพิ่มครับ

ลงสินค้าไม่ผ่าน, ลงไม่ผ่าน