เมื่อเริ่มใช้โปรแกรมแล้ว หน้าที่ของผู้ใช้โปรแกรมนี้มีอะไรบ้างค่ะ

November 2, 2017


1. หาสินค้าที่คิดว่า น่าจะขายได้มาลงขายครับ โดย Copy เพียงรหัส(asin) สินค้ามาลงใน โปรแกรมครับ

ดูวีดีโอนี้แนะนำก็ได้ครับ https://ebaylistpro.com/laravel/public/FAQ/9


2. บริหารบัญชี ครับ

  • การตอบคำถามลูกค้าผ่านระบบ message ของ ebay เช่น ลูกค้าถามว่า สินค้าชิ้นนี้ ขนาดสูงเท่าไหร่ กว้างเท่าไหร่ เราก็มีหน้าที่ตอบครับ
  • แก้ case ต่างๆ เช่น การคืนสินค้า การไม่ได้รับสินค้า เป็นต้นครับ


3. เมื่อมียอดขายเกิดขึ้น ก็ทำการสั่งซื้อสินค้าที่ Amazon.com ครับ

4. จัดทำบัญชี รายรับรายจ่าย เพื่อวิเคราะห์ส่วนของกำไรครับ


หน้าที่ของผู้ใช้งานก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ