การลงสินค้าแบบ GTC มีการคิดค่าธรรมเนียม insert fees ซ้ำซ้อน

November 10, 2017


การลงสินค้าแบบ GTC มีการคิดค่าธรรมเนียม insert fees ซ้ำซ้อน
ทำให้เราเสียค่าลงสินค้าเพิ่มจากความเข้าใจเดิม (ของผม) ดังนั้น โพสนี้ผมจึงอยากอธิบายให้ สมาชิกเห็นภาพการคำนวน ค่าลงสินค้า สำหรับบางท่านที่ยังไม่ทราบครับ การอธิบายอาจเข้าใจยากหน่อยนะครับ
ยกตัวอย่าง
การ Reset ลิมิตสโต สำหรับลงสินค้าฟรี จะเกิดขึ้นทุกๆ วันที่ 1 ของเดือน ไม่ว่าเดินนั้นจะมี 30 วัน หรือ 31 วัน
ยกตัวอย่าง ผมลงสินค้า 1000 ชิ้น วันที่ 1 กันยายน ซึ่งมีลิมิตลงฟรี จาก store แบบ premium อยู่แล้ว 1000 ชิ้น ดังนั้นเมื่อลงไป จึงไม่เสียค่า Insert fees เพราะถูกคิดเหมารวมกับ ค่า Premium Store แล้ว
เมื่อผ่านไป 30 วัน เป็นวันที่ 1 ตุลาคม สินค้าที่ลงแบบ Good till cancel ตั้งแต่ 1กันยายน จำนวน 1000 ชื่น จะถูกคิดค่าลงใหม่อีกรอบในวันนี้ ประกอบกับ วันที่ 1 ตุลาคม มีการ Reset ลิมิตสโต พอดี ทำให้ สินค้าทั้ง 1000 ขึ้น ไม่เสียค่าลง เพราะใช้กับ ลิมิตสโต ที่เพิ่งมีการ Reset ใหม่ครับ
เมื่อผ่านไปอีก 30 วัน เป็นวันที่ 31 ตุลาคม (เดือนนี้มี 31 วัน) สินค้าทั้ง 1000 ชิ้น จะถูกคิดค่าลงอีกครั้ง เพราะลงแบบ Good till cancel ***ประเด็นคื่ิอ สโตยังไม่ได้ถุก Reset ใหม่ เพราะยังไม่ถึงเดือนใหม่ ดังนั้น สโต เต็มลิมิตไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม พอมาถึงวันที่ 31 ตุลาคม ทำให้ ถูกคิดค่าลง insert fees 0.1$*1000 ชิ้น เพราะลิมิตการลงด้วย สโต ดันเต็มไปตั้งแต่ต้นเดือน การติดค่าลงจึงเป็น ค่าลงที่เกิดจากการลงเกินครับ
ดังนั้นเมื่อถึงจุดนี้ เราจะเสียค่า insert fees 0.1$*1000 = 100$
เมื่อผ่านไปอีก 30 วัน เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน สินค้าทั้ง 1000 ชิ้นจะถูกคิดค่าลงอีกครั้ง แต่เรามีลิมิตการลงฟรี เหลือมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนแล้ว ทำให้รอบนี้ไม่เสียค่าลงเกินครับ
เมื่อผ่านไปอีก 30 วันคือวันที่ 30 ธันวาคม สินค้าทั้ง 1000 ชิ้นจะถูกคิดค่าลงอีกครั้ง แต่เรามีลิมิตการลงฟรี เหลือมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมแล้ว ทำให้รอบนี้ไม่เสียค่าลงเกินครับ
เมื่อผ่านไปอีก 30 วันคือวันที่ 29 มกราคม เพราะเดือนธันวาคมมี 31 วัน สินค้าทั้ง 1000 ชิ้นจะถูกคิดค่าลงอีกครั้ง แต่เรามีลิมิตการลงฟรี เหลือมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมแล้ว ทำให้รอบนี้ไม่เสียค่าลงเกินครับ
เมื่อผ่านไปอีก 30 วันคือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เพราะเดือนมกราคมมี
31 วัน สินค้าทั้ง 1000 ชิ้นจะถูกคิดค่าลงอีกครั้ง แต่เรามีลิมิตการลงฟรี เหลือมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาแล้ว ทำให้รอบนี้ไม่เสียค่าลงเกินครับ
*****
ระยะเวลาจะถูกหล่นไปเรื่อยๆ เมื่อพบเดือนที่มี 31 วันครับ ดังนั้นสินค้า ทั้ง 1000 ชิ้นนี้ จะถูกนำมาคิดค่าธรรมเนียมแบบซ้ำซ้อนใหม่ ก็ต่อเมื่อ ผ่านเดือนที่มี 31 วัน ไปแล้ว 30 ครั้งครับ
ตัวอย่างนี้ คือผมลงสินค้าวันเดียว 1000 ชิ้นในวันที่ 1 กันยายนครับ จึงเห็นภาพได้ชัด และโดนเก็บซ้ำในเดือน ตุลาคมทันที
แต่หากท่านลงสินค้า แบบเฉลี่ย เช่น ลงวันละ 30 ชิ้น 50 ชิ้น สินค้าจะครบรอบการคิดซ้ำที่แตกต่างกันไปครับ อาจโดนเก็บซ้ำซ้อนทุกเดือนครับ แต่เดือนละไม่กี่ชิ้นครับ ซึ่งเมื่อคิดดูแล้ว มีค่าเท่ากันกับการลงทีเดียวครับ เพียงแต่ การลงแบบกระจาย จะเสียค่าลงซ้ำแบบเฉลี่ย ต่อเดือน แต่ถ้าลงรวดเดียวเยอะ จะเสียค่าลงซ้ำลักษณะนี้ แบบหนักในเดือนเดียว แต่เดือนอื่นไม่เสียจนกว่าจะครบอีกรอบครับ
***
หวังว่าคงเข้าใจหลักการนะครับ
ผมเขียนอธิบายได้เท่านี้ ฮาๆ
ขอบคุณครับ

eBaylistpro