กรณีสินค้า amazon ไม่เป็น two-day shipping แต่เป็น Standard shipping เราควรสั่งซื้อไหมครับ

July 13, 2017


กรณีเช่นนี้ ผมจะสั่งซื้อสินค้านะครับ และต้องแบ่งเป็น 2 กรณีครับ  1.เจอลูกค้าที่เรื่องมาก ลูกค้าลักษณะนี้จากประสบการณ์ผมจะมีประมาณ 30% ครับ หากเราสั่งซื้อสินค้าไป และส่งช้ากว่าที่ได้รับปากไว้เขาอาจจะ message มาถามว่าทำไมยังไม่ส่งหรือทำไมยังไม่ถึง ผมจะใช้วิธีการเงียบไม่ตอบก่อนครับ จนกว่าสินค้าจะถูกส่งออกและเราได้ tracking number แล้วค่อยตอบกลับไปว่า ขออภัยที่ตอบล่าช้า ขณะนี้สินค้าได้ถูกส่งออกไปแล้ว ที่ล่าช้าก็เพราะว่า เราได้หาสินค้าชิ้นใหม่ให้เพราะ ชิ้นที่เหลือสุดท้ายแตกหักเสียหายบางจุดต้องขออภัยที่ส่งออกล่าช้า (ตอบประมาณนี้ครับ อาจจะเรียบเรียงใหม่ให้ดูเหมาะสมนะครับ หรือเพิ่มเติมได้) 2.ลูกค้าไม่เรื่องมาก ถ้าเจอลุกค้าลักษณะนี้ถือว่าโชคดีไปครับ