การดูลิมิต การลงสินค้าฟรีค่าธรรมเนียมตาม Store ที่เหลือ

November 15, 2017


ลิมิตของ eBay

1. มีลิมิตการลงสินค้า ที่ eBay ให้

2. ลิมิตการลงฟรีค่าธรรมเนียมของ Store

เราจะลงสินค้าได้ กี่ชิ้น กี่ $ ขึ้นอยู่กับ ลิมิตของ eBay ที่เขาจะให้เราครับ โพสนี้จะพูดถึงเพียง ลิมิตการลงสินค้าฟรีค่าธรรมเนียมของ Store ครับ

เช่น หากต้องการทราบว่า เราเหลือลิมิตที่จะลงฟรีค่าธรรมเนียมได้อีกกี่ชิ้น กับ Store แบบ Premium Store

ก็สามารถเข้ามาดูที่เมนู Selling ได้เลยครับ แล้วดูส่วนที่ทำกรอบสีแดงไว้ครับ

 Used/Left แปลว่า ใช้/เหลือ ดังนั้นในภาพ ใช้ไปแล้ว 451 ชิ้น และเหลือลงฟรีค่าธรรมเนียมได้อีก 549 ชิ้น 

549 ชิ้น คือลงได้ฟรีค่าธรรมเนียมตามลิมิตลงฟรีของสโตครับ หากลงเกินนี้จะเสียค่าลงเกิน Store แบบ Premium ชิ้นละ 0.1$ ครับ

ทั้งนี้จะลงได้ครบ 549 ชิ้นไหม ขึ้นอยู่กับ ลิมิตการลงสินค้าที่ eBay ให้ด้วยครับ เช่นถ้าลิมิต การลงสินตค้าเหลือแค่ 150 ชิ้น ก็จะสามารถลงได้อีกแค่ 150 ชิ้นครับ ถึงลิมิตลงฟรีค่าธรรมเนียมจะเหลือก็ตามจะไม่เกี่ยวกันครับ