ทำไมมันไม่ลงสักที waiting list นานเกือบ 1 ชมแล้ว

July 13, 2017


บางครั้งการลงสินค้าจะช้า เนื่องมาจาก 1.สินค้าชิ้นนั้นยังไม่มีข้อมูลในโปรแกรมครับ ทำให้โปรแกรมต้องดึงข้อมูลจาก amazon ก่อนครับ ซึ่งการดึงข้อมูลจาก amzon ต้องรอตามคิวครับ หากเกิดกรรณีเช่นนี้ อาจจะใช้เวลา ไม่เกิน 2 ชม. ครับ  หรือ 2. คิวการลงยาวครับ โปรแกรมจะลงสินค้าตามคิวครับ บางครั้งก่อนที่เราจะลงมีผู้ใช้งานท่านอื่นลงสินค้าจำนวนมาก และระบบทำงานไม่ทัน เราก็จะต้องรอลงตามคิวครับ แต่การลงสนิค้า ท่านไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าจอ ebaylistpro หรือหน้าโปแกรมทิ้งไว้ครับ ท่านสามารถปิดหน้าจอได้เลยครับ เมื่อระบบดึงข้อมูล หรือถึงคิวแล้วโปรแกรมจะลงสินค้าให้อัตโนมัติครับ