สถานะในการสั่งซื้อสินค้าแบบ Auto order Amazon

January 31, 2018


1. ถ้าเป็น ปุ่ม Paypal ต้องทำการกดชำระเงินก่อนครับ หากมีเงินใน balance อยู่แล้ว เมื่อกดไปจะให้ชำระด้วย balance แต่หากไม่มี เมื่อกดไปจะให้ชำระด้วย paypal ครับ


2. สถานะ Processing.. คือ โปรแกรมกำลังทำการสั่งซื้อสินค้าให้ อาจจะต้องใช้เวลาตั้งแต่ 10นาที - 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวน order ในขณะนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวน Gift Card ที่ระบบมี เพราะต้องรอสั่งจากต่างประเทศทุกวันครับ และขึ้นอยู่กับ การสั่งซื้อที่ amazon ว่ามีการผิดพลาดไหม เช่น ที่อยู่ใส่ไปแล้ว ไม่ผ่าน สินค้า add-on item ที่ต้องสั่งหลายชิ้นพร้อมกัน ประเภทนี้ต้องให้ พนักงานในการตรวจสอบ ซึ่งจะช้ากว่าปกติครับ


3.สถานะ Waiting to add tracking คือ สถานะที่โปรแกรมสั่งซื้อให้สำเร็จแล้ว อยู่ในขั้นตอนการรอ tracking number จาก amazon ครับ โดยปกติแล้ว amazon จะส่ง tracking number ให้เรา ภายใน 3-4 วันหลังจากสั่งซื้อ  เมื่อเราได้รับ tracking number แล้ว ระบบจะนำไป add ใน ebay ให้อัตโนัมติครับ4. สถานะ Completed to add tracking คือ สถานะที่ amazon ส่ง tracking number ให้โปรแกรม และโปรแกรมทำการ add tracking ให้ผู้ใช้งาน ใน ebay.com ให้สำเร็จแล้ว ดังนั้นผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้อง add tracking ด้วยตัวเองครับ และปุ่มนี้ยังสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ครับ ว่า carrier อะไร tracking number อะไร ที่อยู่ในการจัดส่งอะไร รวมถึง วันที่จะส่งถึงด้วยครับ