วิธีปิด/เปิดร้านชั่วคราว Ebay

July 13, 2017


วิธีปิดร้านให้ทำ 2 ขั้นตอนครับ คือ

1. ปิดได้ที่ ebaylistpro โดยเข้าที่หน้า Tracking->Setting-> มองหาตัวเลือก vaction mode แล้วกด enable ครับ ...กดเปิด ให้เป็นสีเขียวครับ คือ ระบบจะเปิดใช้ระบบ vacation mode  การเปิดใช้ คือ ระบบจะไม่ทำการติดตามราคา สต๊อกให้ และจะไม่เก็บเครดิตครับ ดังนั้น จะเหมาะกับการที่เราจะหยุดร้านไว้ และไม่อยากให้โปรแกรมเก็บเครดิตในการติดตามราคาครับ

2. เข้าไปปิดหน้าร้านที่ Ebay.com ด้วยครับ โดยการเข้าไปที่ http://mesg.ebay.com/mesgweb/ChangeSettings/Initial ตรง Store vacation setting เลือก Turn On ครับ อันนี้คือคือการปิดหน้าร้านใน ebay ด้วยครับ เพื่อไม่ให้ลูกค้าซื้อหรือเห็นสินค้าเราได้ครับ


กรณีที่เราอยากจะเปิดขายใหม่ ให้ทำ 2 ขั้นตอนเช่นกันครับ

1. เข้าไปที่ โปรแกรม  ebaylistpro โดยเข้าที่หน้า Tracking->Setting-> มองหาตัวเลือก vaction mode แล้วกด disable หรือปิดระบบ vacation mode ครับ ก่อน ระบบจะกลับมาดึงข้อมูลราคาและสต๊อกและทำการอัพเดทใน ebay อีกครั้ง

2. รอ 4-6 ชั่วโมง เพื่อให้โปรแกรมดึงข้อมูล ราคาและสตีอกปัจจุบันและนำแก้ไขที่ ebay จนเสร็จ

3. เมื่อผ่าน 4-6 ชั่วโมงแล้วให้เข้าไปเปิดร้านที่ ebay.com ต่อครับ  โดยการเข้าไปที่ http://mesg.ebay.com/mesgweb/ChangeSettings/Initial ตรง Store vacation setting เลือก Turn Off ครับ อันนี้คือคือการเปิดหน้าร้านใน ebay ครับ เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าเราได้ปกติครับ


Tag: ปิดร้าน, เปิดร้าน