การลบสินค้าที่ ขายไม่ได้มานานแล้ว

February 11, 2018


การกรองสินค้า ด้วยฟังก์ชั่นนี้ สามารถกรองได้หลายรูปแบบ แนะนำดูวีดีโอเบื้องต้นก่อนครับ

ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าด้วย Improve active listing (วีดีโอ)

https://ebaylistpro.com/laravel/public/FAQ/216

ระบบกรอง ที่สามารถกรองเฉพาะสินค้าใกล้หมดอายุได้

https://ebaylistpro.com/laravel/public/FAQ/288โพสนี้จะอธิบายการกรองสินค้าที่ขายไม่ได้มานานแล้ว เป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่เพิง่ทำขึ้นมาให้ครับ

1. สินค้าที่ **ขายไม่ได้เลย และลงมานานเกิน 2 เดือนแล้ว เราก็เลือก Unsold และ Listing มากกว่า 60 วันครับ


2. สินค้าที่ **เคยขายได้  แต่ขายไม่ได้มานานเกิน 2 เดือนแล้ว เราก็แค่เลือก Last sold มากกว่า 60 วันคือ (ขายได้วันสุดท้าย เกินกว่า 60 วันแล้ว)3. หรือเราอาจจะเลือกเงือนไข อื่นๆ เพื่อกรองสินค้าได้นะครับ เช่น ผมอยากทราบสินค้า ที่ขายไม่ได้ มากว่า 2 เดือนแล้ว และ ยอดคนดูยังน้อยกว่า 10 ด้วย


เมื่อเลือกเงือนไขตามต้องการแล้ว กดปุ่ม Show listing condition

หลังจากนั้น โปรแกรมจะแสดงสินค้าตามเงือนไขออกมาครับ เราสามารถที่จะตรวจสอบ และลบสินค้าออกได้

เช่น เรากรอกแล้ว สินค้าเหล่านี้ ขายไม่ได้มานาน และวิวน้อยกว่า 10 ก็ควรจะลบออกจากโปรแกรม และ end ออกจาก ebay ด้วย ก็ให้กดปุ่ม (Dangerius) End on ebay with all listing Condition ครับ เมื่อกดแล้ว โปรแกรมจะถามยืนยันอีกที เราก็กดยืนยันการลบครับ

จากภาพ ตามเงือนไขนี้โปรแกรมจะลบออก 10 ชิ้นนะครับ

  **ให้ระวังด้วยนะครับ ถ้าเรากรองเงือนไขผิด สินค้าแสดงมา 2000 ชิ้น แล้วเราไปกด ลบ สินค้าจะหายไปเยอะนะครับ ให้ดูเงือนไขดีดี ก่อนกดลบครับ