ข้อควรรู้ก่อนใช้ระบบ Auto order ในการสั่งซื้อสินค้าให้

February 14, 2018


- ระบบ การดึงเข้าสินค้าที่ขายได้ ยังไม่สามารถนำเข้ารายการขายที่เป็น Multiple ได้ครับ (รายการขายเดียว แต่มีสินค้าหลายชิ้น) หากพบรายการขายลักษณะนี้ ให้ทำการ Add manual order(อ่านวิธี) แยกรายการและสั่งตามปกติครับ (เมื่อ add แล้ว ต้องกดปุ่ม Paypal เพื่อสั่ง) ***ผู้ใช้งานควรจะเข้ามาตรวจสอบ รายการทุกวันครับว่า รายการใดโปรแกรมสั่งซื้อให้แล้ว หรือยังไม่ได้สั่งซื้อครับ

- หากไม่เปิดปุ่ม Auto order *หรือเงินใน balance ไม่เพียงพอ โปรแกรมจะไม่ทำการส่งคำสั่งซื้อให้ครับ

- เปิดปุ่ม Auto order แต่เงินใน Balance ไม่พอ โปรแกรมจะไม่ทำการส่งคำสั่งซื้อให้ครับ (ต้องกดปุ่ม Paypal เพื่อสั่ง)

- เปิดปุ่ม Auto order ทีหลังรายการที่เข้ามาก่อน ระบบจะไม่ส่งคำสั่งสินค้าที่เข้ามาก่อนเปิดปุ่มครับ (ต้องกดปุ่ม Paypal เพื่อสั่ง)


เมื่อระบบรับคำสั่งแล้ว อาจต้องใช้เวลา 1-24 ชั่วโมง ในการสั่งซื้อครับ ขึ้นอยู่กับ จำนวนรายการที่เข้ามา และวันหยุดของต่างประเทศเพราะต้องสั่งซื้อ Gift Card จากต่างประเทศเพื่อมา support การสั่งซื้อครับ