ถ้าผมจะลงของอย่างเช่นถุงเท้า มีหลายสี หลายsize ลงได้ไหมครับ

March 14, 2018


ได้ครับ  แต่เมื่อลงใน ebay แล้วจะมีแค่ ขนาดเดียวนะครับ

โดยการเลือก asin ต้องใช้ single asin เท่านั้นครับ

วิธีการตรามนี้ครับ

https://ebaylistpro.com/laravel/public/FAQ/443