ระบบวิเคราะห์ เพื่อเลือกซื้อสินค้า ที่ amazon

March 15, 2018


ระบบวิเคราะห์ เพื่อเลือกซื้อสินค้า ที่ amazon แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ


โปรแกรมจะแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 5 กลุ่มคือ

 1. สินค้าที่ส่งถึงลูกค้าภายใน 3 วัน
 2. สินค้าที่ส่งถึงลูกค้าภายใน 5 วัน
 3. สินค้าที่ส่งถึงลูกค้าภายใน 7 วัน
 4. สินค้าที่ส่งถึงลูกค้าภายใน 10 วัน
 5. สินค้าที่ส่งถึงลูกค้า มากกว่า 10 วัน


ตัวอย่าง การวิเคราะห์สินค้าชิ้นที่ 1สินค้าชิ้นนี้ มี ทั้งหมด 2 กลุ่มคือ

 1. กลุ่มส่งถึงภายใน 3 วัน
 2. กลุ่มส่งถึงภายใน 5 วัน

กลุ่ม 3 วัน มีทั้งหมด 4 ราคา 

 • 4.71$
 • 4.82+0.46 = 5.28$
 • 4.91$
 • 5.21+0.49 = 5.70$


กลุ่ม 5 วัน มีทั้งหมด 2 ราคา 

 • 4.32+0.41 = 4.73$
 • 4.36$

โปรแกรมจะเทียบราคาถูกสุดของแต่ละกลุ่มก่อนครับ ดังนั้น

 • สำหรับกลุ่ม 3 วัน โปรแกรมจะเลือก 4.71$ มาใช้ในการคำนวนต่อ
 • ส่วนกลุ่ม 5 วัน โปรแกรมจะเลือก 4.36$ มาใช้ในการคำนวนต่อครับ


สังเกตุไหมครับว่า สินค้าในกลุ่ม 5 วัน ราคาจะถูกกว่ากลุ่ม 3 วัน

 • 5 วัน ราคา 4.36$
 • 3 วัน ราคา 4.71$

ซึ่งกลุ่ม 5 วัน ถูกกว่ากลุ่ม 3 วัน ถึง  8.48% นะครับ   


คำถามคือว่า หากเป็นผู้ใช้งาน จะเลือกส่ง 5 วัน หรือ 3 วันครับ

 1. 3 วัน ส่งถึงเร็ว แต่แพงกว่า 8.48%
 2. 5 วัน ส่งช้ากว่า นิดหนึ่ง แต่ได้ราคาถูกกว่า 8.48%

ดังนั้นหลักการนี้โปรแกรมจึง ใช้หลักการ 30% มาเป็ยตัวตัดสิน

หาก 5 วัน ถูกกว่า 3 วัน มากกว่า 30% เมื่อใด โปรแกรมจะเลือก 5 วันครับ แต่ถ้าไม่ใช่ โปรแกรมจะเลือก 3 วันครับ

กรณีตัวอย่างนี้ โปรแกรมจะเลือก 3 วัน ในการจัดส่งครับ

โดยเลือกสินค้าราคา 4.71$ จัดส่งถึงภายใน 3 วันครับ
ตัวอย่าง การวิเคราะห์สินค้าชิ้นที่ 2ชิิ้นนี้เป็น prime ก็จริงนะครับ แต่ไม่มี กลุ่ม 3 วันครับ 

มีกลุ่ม 5 วัน และ 7 วัน


ขั้นตอนที่ 1 โปรแกรมจัดกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 5 และ 7 วัน

ขั้นตอนที่ 2 โปรแกรมจะจับสินค้าที่ถูกที่สุดในกลุ่มนั้นๆ มา   

 • กลุ่ม 5 วัน ราคาที่ถูกที่สุดคือ 17.99$  
 • กลุ่ม 7 วัน ราคาที่ถูกที่สุดคือ 10.87$

ขั้นตอนี้ 3 โปรแกรมจะเทียบ % กำไร ว่ามากกว่า 30% ไหม

พบว่าราคาต่างกันถึง 17.99-10.87 = 7.12$  คิดแล้วเท่ากับ  65.5% เลยทีเดียว

ฉนั้น โปรแกรมจะเลือกสั่งชิ้น 10.87$ ครับ เพราะ กำไร มากกว่า 30% ถึงจะส่งช้าเป็น 7 วันก็ตาม

เพราะหากสั่ง ซื้อสินค้าที่ ราคา 17.99$ อาจจะขาดทุนได้ครับ


ฉนั้น หลักการเลือนเวลาการจัดส่ง โปรแกรมจะดูความคุ้มค่าที่ 30% ครับ

หาก ไม่ถูกกว่า 30% โปรแกรมจะเลือกเวลาส่งไวเป็นหลัก 

แต่หากถูกเกินกว่า 30% โปรแกรมจะเลือนเวลาการจัดส่งออกไปอีก 2-3 วันครับ