ป้องกันสินค้าที่เคยลงไปแล้ว

April 18, 2018


ป้องกันสินค้าที่เคยลงไปแล้ว
เนื่องจาก ผู้ใช้งานบางส่วนต้องการ block **สินค้าที่เคยลงไปและลบทิ้งไปแล้ว** เพราะสินค้าเหล่านั้นอาจจะถูก end ด้วยเหตุผล ขายไม่ได้บ้าง คนดูน้อยบ้าง จึงลบออก และไม่อยากลง asin นั้นซ้ำอีก

ดังนั้น เราจึงทำเมนูเพิ่มมาให้ ที่เมนู ลงขายสินค้า->การตั้งค่าการลงสินค้า หัวข้อ "ป้องกันสินค้าที่เคยลง และ ลบไปแล้ว " สามารถเข้าไปกดเปิด enable เพื่อให้โปรแกรมกรองได้เลยครับ หากโปรแกรมพบว่า asin ที่กำลังจะลงนั้น ตรงกับสินค้าที่เคยลงก่อนหน้านี้แล้ว และลบไปแล้วด้วย ก็จะไม่ลงซ้ำ และขึ้นว่า "Protect duplicate old listing" ครับ