บล็อคหมวดหมู่ที่ไม่ต้องการ

April 18, 2018


2. บล็อคหมวดหมู่ที่ไม่ต้องการ
เนื่องจากผู้ใช้งานบางส่วนต้องการ block หมวดหมู่ เช่น หมวดหมู่เครื่องสำอาง ที่มักจะมีความเสี่ยงเรื่องลิขสิทบ่อยครั้ง ดังนั้นเราจึงได้ทำระบบการกรองเพื่อ block หมวดหมู่ที่ผู้ใช้งานกรอกเข้ามาครับ เมื่อโปรแกรมส่งคำสั่งไปที่ ebay เพื่อขอหมวดหมู่ หากเลขหมวดหมู่ที่ ebay ให้กลับมา ตรงกับ หมวดหมู่ที่ ผู้ใช้งานกรอกเพื่อ block ไว้ โปรแกรมจะไม่ลงให้ครับ และขึ้นว่า "Block your category." ครับ


ลงขายสินค้า->การตั้งค่าการลงสินค้า หัวข้อ "บล็อกหมวดหมู่ " กรอกเลขหมวดหมู่ที่ต้องการ block เข้าไป แล้วครั่นด้วย , ครับ โดยเลขหมวดหมู่สามารถหาได้จากหน้านี้ครับ https://www.isoldwhat.com/getcats/ **ควรเป็นเลขหมวดหมู่ที่ย่อยที่สุดครับ