Protect lateshipment

May 8, 2018


เรื่องของ Late shipment
สำหรับท่านที่ให้โปรแกรมซื้อสินค้าให้
Late shipment เกิดจากการที่เราส่งสินค้าช้ากว่าที่ได้รับปากกับ ลูกค้าใน eBay ไว้
.
โดยปกติแล้วผู้ใช้งานจะตั้ง handling time = 2 วัน Handling time คือระยะเวลาการแพ็คสินค้า
.
และ Shipping Type คือกระบวนการจัดส่ง โดยปกติจะเลือกแบบด่วนกันไว้คือ 2-4 วัน
.
ฉนั้น ระยะเวลาโดยรวมในการจัดส่งทั้งหมด เท่ากับ 2+2 หรือ 2+4 วัน หรือเท่ากับ 4-6 วัน ถ้าเราส่งช้ากว่านี้อาจจะโดนเรื่อง Late shipment ได้ และจะส่งผลเสียต่อบัญชี eBay ครับ
แต่การทำ Dropship เราไม่สามารถควบคุมการจัดส่งภายในเวลาที่กำหนดได้ 100% เพราะเราไม่ได้ส่งเอง แถมยังมีปัญหาเรื่องการส่งไม่ถึง หายระหว่างการจัดส่งเป็นต้น
ฉนั้นวิธีการแก้ไข ส่วนมากใช้วิธีการ ไม่อัพเดท tracking ในระบบ eBay ครับ แต่จะ mark as ship ไปแทนและส่ง tracking number ไปที่ message ลูกค้าแทน และ eBay จะมองว่า ชิ้นนี้ไม่มีข้อมูลจัดส่ง จึงไม่มองว่า Late shipment ครับ เพราะไม่มีข้อมูลครับ **แต่ผมไม่แน่ใจเรื่อง Policy ใหม่ ว่าถ้าไม่แอด tracking number เลยจะมีผลเสียต่อ defect ไหมนะครับ
***อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวผมแล้ว ผมจะแอด tracking number ทั้งหมด ไม่ว่าได้ช้าหรือเร็ว จะ late shipment หรือไม่ ถ้าชิ้นไหนช้า ผมจะ mark as ship ไปก่อน พอได้ tracking ค่อยตามมาแอดเพิ่มทีหลังครับ เพราะโดยส่วนใหญ่ได้เร็วครับ... ซึ่งถ้าไม่เปิดใช้ระบบ Protect Lateshipment โปรแกรมจะตามแอดให้ตามหลังครับ..

**ระบบนี้ผมทำมาให้มีตัวเลือกที่มากขึ้น หากคิดว่ามีประโยชน์ก็ใช้ได้ แต่ถ้าคิดว่าผิด policy ก็ปิดไว้นะครับ.
ผมได้ทำเมนู ตามความต้องการของผู้ใช้งานขึ้นมาเรียกว่า Protect Lateshipment ครับ
สามารถไปตั้งค่าเปิดการใช้งานได้ที่ หน้า Buy item --> Setting ส่วนของ Protect Late Shipment จะมีช่องให้กรอก 2 ช่องคือ
https://ebaylistpro.com/laravel/public/Setting_analysis
1. Not add tracking if receive tracking more (day) : คือจำนวนวันที่หากเกินนี้แล้วจะไม่ให้โปรแกรม add tracking เช่น สินค้าสั่งมา วันที่ 5 กำหนด เราควรภายใน 6 วัน ควรได้รับของไม่เกินวันที่ 11 ฉนั้นหากเราต้องการ ป้องกันหากกรณีสินค้าใดที่ช้าเกินกว่านี้ ก็ใส่วันเลข 5 ไว้ก้ได้ครับ ถ้าโปรแกรมได้ tracking มา มากกว่าวันที่ 10 ก็จะไม่เพิ่มในระบบ ebay ให้ครับ และจะมาแสดงบอกผู้ใช้งานที่เมนู Protect lateshipment ให้ครับ https://ebaylistpro.com/laravel/public/lateshipments
2. Status คือการเปิดใช้ หรือ ปิดใช้งานครับ
เมื่อโปรแกรมไม่ add tracking สินค้าชิ้นที่ช้าให้แล้ว สิ่งที่เราต้องทำคือ
1. เราควร message บอกลูกค้า ว่า carrier และ tracking คืออะไรครับ โดยดูจากเมนู Protect lateshipment
2. เข้าไปที่ตัวสินค้าใน eBay และกด mark as ship


ขอบคุณครับ
eBaylistpro.com