เพิ่มช่อง add multi manul สำหรับการให้โปรมสั่งสินค้าที่ address เดียวกัน

May 18, 2018


เพิ่มช่อง add multi manul สำหรับการให้โปรมสั่งสินค้าที่ address เดียวกัน

ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม + เพื่อเพิ่ม ข้อมูล asin itemid price amazon quantity ได้ครับ