ราคาในหน้า List of Order ทั้ง ebay และ Amazon ไม่ตรงกับ Tracking price เกิดจากอะไรครับ

May 18, 2018


ราคาใน List of Order ก่อนหน้านี้จะเป็น 49.99 ครับ

แต่เมื่อโปรแกรมซื้อสินค้าให้แล้ว โปรแกรมจะนำ ค่าใช้จ่ายจริงมาเปลี่ยนให้ เพื่อที่จะได้ ทราบกำไร และต้นทุนที่ถูกต้องครับ ในที่นี้ต้นทุนเวลาซื้อสินค้าจริง  จึงเป็น 53.99$ ครับ


เพราะอะไรทำไมราคาถึงจ่ายแพงขึ้น?  ก็เพราะว่า ตอนซื้อ amazon เก็บค่าภาษี กับรัฐของที่อยู่ลุกค้าครับ

ชิ้นนี้เสีย tax $4 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายจริงจึงเป็น 53.99$ ครับ


สินค้า ship and sold by amazon ส่วนใหญ่ เสีย tax ร้อยละ 90 ครับ

สินค้า fulfillment by amazon ส่วนใหญ่ ไม่เสีย tax ร้อยละ 90 ครับ


ในหน้าการตั้ง กำไร จะแบ่งแยกออกเป็น 2 ตารางให้แล้วคือ

 ship and sold by amazon ที่ควรตั้งกำไร ให้สูงกว่าปกติ เพราะต้องเพื่อ tax ราวๆ 7% ครับ 

ส่วนอีกช่องคือ fulfillment by amazon ก็ตั้งกำไร ปกติ เพราะส่วนใหญ่แล้วไม่เสีย tax ครับ