ปุ่ม paypal pay now คืออะไรครับ และเมื่อกดไปแล้วจะเสียค่า fee 0.3$ คืออะไรครับ

June 2, 2018


การเติมเงินเข้าโปรแกรมมีทั้งหมด 3 แบบคือ

1. เติมด้วยเงินสด อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนการถอนของธนาคารกรุงเทพ สาขา new york + จำนวนเงินเพิ่ม 2.5%

ยกตัวอย่าง อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 31 บาท/ $

ผู้ใช้งานโอนมา 31,000 บาท  ระบบจะเติมให้ 31,000 / 31 + 2.5% = $1,025 ครับ

เมื่อทีมงานเติมเข้าโปรแกรมให้แล้ว balance จะขึ้น $1,025 

ผู้ก็ใช้งานสามารถกดปุ่ม paypal pay now ได้ หลังจากกดปุ่มนี้ จะมี Popup แสดงขึ้นมา และมีปุ่มย่อยเขียนว่า Pay by balance ครับ หลังจากนั้นก็กด Pay by balace โปรแกรมจะหักเงินจาก balance เพื่อซื้อสินค้าแค่ละชิ้นครับ


2. เติม balance ด้วย paypal มีราคา $50, $100, $200, $500, $1000 เข้าตามลิ้งนี้ครับ  https://ebaylistpro.com/laravel/public/Creditnew#balancespy

การเติม Balance ด้วย paypal ให้เข้าตามลิ้งด้านบนที่ให้ไว้ครับ กดเข้าไปที่ยอดที่ต้องการซื้อ เช่น $50 ก็จะมีปุ่ม Buy now ครับ เมื่อกด Buy now จะเชื่อมไปที่ระบบ paypal ให้ทำการ login paypal และกดจ่ายผ่านระบบ paypal หลังจากจ่ายมาแล้ว ระบบจะเติมเงินเข้า balance ebaylistpro ในทันทีครับ เมื่อยอดเงินขึ้นใน balance แล้ว  

ผู้ก็ใช้งานสามารถกดปุ่ม paypal pay now ได้ หลังจากกดปุ่มนี้ จะมี Popup แสดงขึ้นมา และมีปุ่มย่อยเขียนว่า Pay by balance ครับ หลังจากนั้นก็กด Pay by balace โปรแกรมจะหักเงินจาก balance เพื่อซื้อสินค้าแค่ละชิ้นครับ


3. การเติมเงินเข้าโปรแกรมด้วย paypal ต่อรายการ ยกตัวอย่างเช่น วันนี้ขายสินค้าได้ 3 ชิ้นคือ

1. สินค้า A ราคา 5$

2. สินค้า B ราคา 7$

3. สินค้า C ราคา 10$

ในหน้า List of order ในแต่ละรายการจะมีปุ่ม Paypal pay now อยู่ด้านหลังของแต่ละรายการ หากกดเข้าไปในแต่ละรายการ โดยที่ตอนกด ยังไม่มี  balance เพียงพอที่จะซื้อชิ้นนั้นๆ ระบบจะคำนวนยอด +เพิ่ม 0.3$ เป็นค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่าย paypal ครับ เช่น สินค้า ราคา 5$ ก็จะต้องจ่าย 5.3$ สินค้าราคา 7$ ก็จะต้องจ่าย 7.3$ สินค้าราคา 10$ ก็จะต้องจ่าย 10.3$ เพราะเป็นการจ่ายต่อรายการ โดย ผ่าน paypal ทั้ง 3 ครั้ง


อธิบายเพิ่มเติม ปกติแล้วโปรแกรมได้กำไร จาก cash back gift card 5% และยอมเสีย 3.5%+0.3$ ให้กับ paypal แทนผู้ใช้งานครับ 

แต่มีบางกรรณีที่สินค้าราคาถูกจะไม่คุ้มครับ เช่น สินค้าราคา 5$ ค่าธรรมเนียมที่โปรแกรมจะต้องเสียให้กับ paypal คือ 5$*3.5% + 0.3$ = 0.475$ ครับ ..ยอดนี้ลองคิดกลับ 0.475$ / 5$ *100% = 9.5%  สรุปสินค้าราคา 5$ โปรแกรมต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ paypal ทั้งหมด 9.5% ครับ ที่เยอะ เพราะสินค้า ราคา 5$ แต่โดนหนักที่ค่าธรรมเนียม ส่วนหลังคือ 0.3$ ครับ ดังนั้น สินค้า ราคาถูก โปรแกรมมาเสียค่าธรรมเนียม 0.3$ ให้ paypal จะขาดทุนครับ

ดังนั้น โปรแกรมจึงทำระบบการเติม balance ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 มาเพิ่มให้ ก็คือ ต้องเติมด้วยเงินสด เพราะเราไม่เสียค่าธรรมเนียมให้ paypal และ เติมด้วย paypal แต่เติมจำนวนเงินที่เยอะขึ้น คือ 50$ ขั้นต่ำ แบบนี้ เราจะรบผิดชอบส่วน 0.3$ ให้ได้ครับ  แต่ถ้าเติมต่อรายการด้วย paypal แบบ ข้อ 3 โปรแกรมจะหัก 0.3$ เพิ่มจาก ผุ้ใช้งาน มาจ่ายค่าธรรเนียม paypal ครับ เพราะโปแรกรมจะขาดทุน ครับ