ถ้าผมเติมเงินใน balance แล้วระบบจะสั่ง auto หรือเปล่า

June 2, 2018


ระบบจะสั่ง auto ได้มีด้วยกัน 2 ส่วนครับคือ

1. ผู้ใช้งานต้องเปิดระบบ auto order ให้ทำงานด้วยก่อนครับ โดยการเข้าหน้านี้

https://ebaylistpro.com/laravel/public/salereport

และเปิด On ที่ส่วนี้ให้เป็นสีเขียวดังภาพ

2. เงินใน balance จะต้องเพียงพอกับการสั่งสินค้าชิ้นนั้นๆ เช่น 

เราเปิด ปุ่ม auto order เป็น on ไว้ ตอน 22.00  และตอนนั้นเติมเงินใน balance ไว้ 200$ 

เวลา 23.00 ขายสนิค้า A ได้ราคา 17.25$ โปรแกรมจะตรวจสอบก่อนว่าเปิด auto order on ไหม และเงินเพียงพอต่อ 17.25$ ไหม ซึ่งเพียงพอ ก็จะสั่ง processing ครับ และเงินใน balance จะเหลือ 200$-17.25$ = 182.75$ (แต่อาจจะเหลือมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนซื้อสินค้า ชิ้นนั้นๆ มี tax ไหมด้วยครับ ถ้ามี tax ก็จะโดนหักเยอะกวย่าราคาสินค้าครับ)

เวลา  01.00 ขายสินค้า B ได้ ราคา 258$ โปรแกรมจะตรวจสอบก่อนว่าเปิด auto order on ไหมซึ่ง เราเปิดไว้ และเงินใน balance เพียงพอต่อ 258$ ไหม ซึ่งในที่นี้ไม่เพียงพอ เพราะเหลือ 182.75$ ครับ โปแกรรมก็จะ ไม่ทำอะไรกับชิ้นนั้น สถานะ ก็จะเป็นปุ่ม paypal pay now ครับ

เวลา 02.00 ขายสินคต้า C ได้ ราคา 125.42$ โปรแกรมจะตรวจสอบก่อนว่าเปิด auto order on ไหมซึ่ง เราเปิดไว้ และเงินใน balance เพียงพอต่อ 125.42$ ไหม ซึ่งในที่นี้ เพียงพอ โปรแกรมก็จะหักเงิน balace ออก 182.75$ - 125.42$ = 57.33$ (แต่อาจจะเหลือมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนซื้อสินค้า ชิ้นนั้นๆ มี tax ไหมด้วยครับ ถ้ามี tax ก็จะโดนหักเยอะกวย่าราคาสินค้าครับ) หลังจากนั้นโปรแรกมก็จะส่งสินค้า processing ในการสั่งซื้อให้ครับ