สินค้าในโปรแกรม ไม่เท่า กับสินค้าใน Ebay

July 13, 2017


การที่จำนวนสินค้าไม่ตรงมีด้วยกันหลายสาเหตุครับ หากจำนวนสินค้าแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ไม่ต้องซีเรียจคครับ แต่ถ้าแตกต่างกันเกิน 5% ก็ควรจะทำการแก้ไขดังนี้ครับ แนวทางการแก้ไขนี้ สามารถทำได้เฉพาะสินค้าที่ลงผ่านโปรแกรม ebaylistpro เท่านั้นนะครับ เนื่องจาก ตอนลงสินค้าโปรแกรม ebaylistpro จะแนบ custom label เข้าไปใน sku ทำให้ เมื่อเรา export ออกมา ebay จะมีการจับคู่ itemid + asin อยู่แล้วจึงนำมา import ได้เลยคครับ วิธีการทำดังนี้


1. เข้าไปใน Ebay file exchange และทำการ export active listing จาก ebay ออกมาครับ (ดูวิธีการ export ได้ตามวีดีโอนี้ครับ **ดูเฉพาะการ export ใน file exchange เท่านั้นครับ https://www.youtube.com/watch?v=ucj99Ai_Evs)

2.เมื่อได้ไฟล์จาก ebay แล้ว นำมา Import เข้าโปรแกรมใหม่อีกครั้ง โดยเข้าไปที่เมนู Import&Export -->Import และเลื่อนลงมาด้านล่าง สังเกตุเมนู File Exchange Import ครับ ทำการเลือกไฟล์ที่เรา export ออกมาจาก file exchange ครับแล้วกด ปุ่ม save ครับ หลังจากนั้นรอ 1-2 นาทีจนกว่าโปรแกรมจะโหลดเสร็จครับ จะโหลดช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้านะครับ บางครั้งอาจโหลดแค่ 5-10 วิครับ

3. เมื่อ Import เสร็จแล้ว ให้ไปตรวจสอบดูสินค้าที่หน้า Tracking->all listing อีกครั้งจะพบสินค้าทั้งหมดของเรา จำนวนจะเท่าหรือใกล้เคียงกับจำนวนใน ebay แล้วครับ.

tag: active listing, สินค้าไม่เท่ากัน