ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าด้วย Improve active listing

July 21, 2017


เรามาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าที่ขายอยู่กันเถอะครับ


Improve active listing สามารถช่วยให้ท่าน

  • ลบสินค้าที่ขายไม่ได้ ขายไม่ออก นานแล้ว
  • ลบสินค้าที่ ไม่มียอด วิว หรือวิวน้อย
  • ลบสินค้าราคาแพง
  • ลบสินค้าที่ไม่มีwatch
  • ลบสินค้าที่ Out of stock
  • ลบสินค้าที่ไม่ใช่ prime
  • ลบสินค้าที่เป็น ship and sold by amazon
  • และอื่นๆ อีกมากมาย


ดูรายละเอียดตามวีดีโอได้เลยครับ

tag: ลบสินค้า ขายไม่ได้ ขายไม่ออก วิวน้อย sold น้อย ยอดน้อย ไม่ prime unprime