ระบบกรอง ที่สามารถกรองเฉพาะสินค้าใกล้หมดอายุได้

July 27, 2017จากระบบกรองก่อนหน้าที่สามารถกรอง ตามเงือนไขต่างๆ รวมกันได้หลายๆ เงือนไข วันนี้ผมได้เพิ่มระบบกรอง Cycle fees within ให้ครับ

ปกติแล้วเวลาเราลงสินค้าแบบ Good till cancel ทุกๆ 30 วัน Ebay จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการลงต่อชิ้น เวลาเราจะลบสินค้า หรือปรับปรุงร้านสักครั้ง เราก็ไม่อยากจะลบสินค้าที่เพิ่งโดนเก็บค่าธรรมเนียมไป เราจะชอบเลือกลบสินค้าที่กำลังจะโดนเก็บค่าธรรมเนียม หรือ End soon เท่านั้น ตัวเลือกนี้จึงถูกพัฒนาขึ้น

อดีต เวลาเรากรองสินค้าผ่านโปรแกรม เช่น View < 10, unsold เวลากรองสินค้าออกมาได้ จะมีทั้งสินค้าที่ใกล้หมดอายุ หรือครบรอบการเก็บค่าธรรมเนียม และสินค้าที่เพิ่งจ่ายค่าธรรมเนียมไป ดังนั้นเมื่อเราลบสินค้าออกทั้งหมด เราก็เสียดายสินค้าที่เพิ่งจ่ายค่าธรรมเนียมไป

ตัวเลือก Cycle fees within นี้ จะช่วยกรองเฉพาะสินค้าที่ใกล้หมดอายุเท่านั้น ใช้กรองเฉพาะสินค้าที่ใกล้จะถึงรอบการเก็บค่าธรรมเนียม ดังนั้นการลบสินค้าเราจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้งาน ให้เราเลือก จำนวนวันที่ใกล้หมดอายุ ครับ เช่น

เลือก 2 ก็คือ สินค้าที่เก็บค่าธรรมเนียมไปแล้ว 28 วัน เหลืออีก 2 วันจะโดนเก็บค่าธรรมเนียมแล้ว

เลือก 3 ก็คือ สินค้าที่เก็บค่าธรรมเนียมไปแล้ว 27 วัน เหลืออีก 3 วันจะโดนเก็บค่าธรรมเนียมแล้ว

การใช้งานระบบกรองให้เข้าไปที่เมนู

Improve listing-->Improve current listing ครับ