สินค้า Add-on item, Amazon ใช้เพิ่ม Transaction และกำไร Dropship ไป Ebay

August 15, 2017


หัวข้อนี้ บทความเกี่ยวกับการทำ Dropship จาก Amazon ไปขายที่ Ebay ครับ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการนำสินค้า Add-on item ไปขายใน Ebay ซึ่งจะมีเทคนิคและสร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง


สินค้า Add-on item เป็นสินค้าราคาต่ำ ส่วนมาก 1$ – 5$ สินค้าประเภทนี้ Amazon จะจัดว่าเป็นสินค้าไม่ค่อยคุ้มกับการขนส่ง เพราะ ราคาถูกได้ค่าคอมมิสชั่นน้อย Amazon จึงจัดเป็นรูปแบบ Add-on item ซึ่งสินค้าประเภทนี้จะต้องสั่งสินค้าอย่างอื่นร่วมด้วย ให้สินค้าในตะกร้า(Cart) รวมกันมีมูลค่ามากกว่า 25$ ขึ้นไปครับ

 

ประโยชน์ สินค้า Add-on item จะช่วยเรื่องการทำ transaction ครับ เพราะเป็นสินค้าราคาถูกขายง่าย สามารถใช้ปั่น Feedback เพิ่ม transaction ลด Defect rate หรือ ลด %Feedback  อีกทั้งผู้คนส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการนำสินค้า add-on item ไปขาย หากเราทราบจุดนี้และนำไปขายได้ ก็จะมีคู่แข่งน้อยเราก็สามารถทำกำไรได้เยอะและสร้างยอดขายได้เยอะจากสินค้าประเภทนี้ด้วยครับ

การสั่งสินค้า Add-on item ในการทำ Dropship เช่น มีลูกสั่งสินค้า Add-on item มา 1 ชิ้น เราก็เอาสินค้า Add-on item นี้ไปรวมกับสินค้า ชิ้นอื่นๆ ที่เราขายได้จากลูกค้าท่านอื่นให้ มูลค่าในตระกร้า amazon รวมกันเกิน 25$


ตัวอย่างการสั่งสินค้า Add-on item – วันนี้ มีลูกค้า สั่งสินค้าผมมา 3 ชิ้น

ลูกค้า A สั่งสินค้า Add-on item มูลค่า 2$ ส่งที่อยู่ 208/11

ลูกค้า B สั่งสินค้า ปกติ มูลค่า 18$ ส่งที่อยู่ 111/33

ลูกค้า C สั่งสินค้า ปกติ มูลค่า 7$ ส่งที่อยู่ 99/88

ผมก็ แอดสินค้าเข้า ตะกร้าใน Amazon ทั้งหมด 3 ชิ้น คือสินค้า A B และ C ยอดในตระกร้าจะรวมกันเท่ากับ 27$ ซึ่งเกิน 25$ แล้ว ตามกฏของ Amazon ในการสั่งสินค้า Add-on item

(หรือท่านอาจจะแอด 2 ชิ้นก็ได้นะครับ ถ้ายอดรวมเกิน 25$ ก็ได้เหมือนกัน)

หลังจากนั้นกด เข้าไปในตะกร้าครับ เขาไปใส่ที่อยู่ ตอนใส่ที่อยู่จะมีคำว่า Multiple address ครับ กรอกที่อยู่ ทั้ง 3 ที่อยู่ แล้วเลือก สินค้า A ไปที่อยู่ 208/11 สินค้า B ส่งไป 111/33 สินค้า C ส่งไป 99/88 ให้ถูกต้องครับ..

หลังจากนั้นทำรายการตามปกติ และกด Place order

เป็นอันเสร็จสิ้นการสั่งสินค้าแบบ Add-on item ครับ

เทคนิคเพิ่มเติม

หากท่านใดยอดขายเยอะอยู่แล้ว คงมีรายการรวมกันเกิน 25$ อยู่แล้วครับ ดังนั้นไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรพิเศษ

แต่หากท่านใดมียอดขายน้อย (สายเทา) ก็สามารถสั่งสินค้าราคาแพงร่วมด้วยเพื่อให้มูลค่าในตะกร้าเกิน 25$ เมื่อสั่งเสร็จแล้ว ก็ cancel สินค้าราคาแพงก็ได้ครับ แต่ไม่ควรทำบ่อยครับ

การสั่งสินค้า Add-on item และสามารถ add Multiple address ได้นั้นต้องเป็น Account prime เท่านั้นนะครับ