เพิ่มระบบ Re-stock qty ตามจำนวนที่ต้องการ

October 30, 2017


การกำหนด Quantity มากกว่า 1 ทำให้ยอดขายเพิ่มขึึ้น
ลูกค้าใน ebay มีลูกค้าส่วนหนึ่ง ที่ชอบซื้อสินค้ามากกว่า 1 ชิ้น ลูกค้าเหล่านี้สามารถ เพิ่มกำไร ให้เราชาว dropship ด้วย
แต่การกำหนด quantity มากกว่า 1 นั้นเหมาะสำหรับ บัญชีที่มีลิมิต เหลือเฟือ ไม่เหมาะกับ บัญชีใหม่ที่มีลิมิตน้อย เพราะการกำหนด quantity จะโดนหักลิมิตตามจำนวน quantity ที่กำหนดด้วย
อย่างไรก็ตาม เราสามารถกำหนด quantity เฉพาะชิ้นที่ขายได้ หรือชิ้นที่คิดว่าจะขายได้ครับ


  • Re-stock quantity ค่าพื้นฐาน 

ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่า Re-stock quantity พื้นฐานได้  โดยเข้าไปที่หน้า การติดตามสินค้า->การตั้งค่า และกรอกตัวเลข Quantity of restock เพื่อกำหนดค่า จำนวนสินค้าที่ต้องการ restock ในแต่ละครั้ง

เมื่อโปรแกรมพบว่า quantity ใน eBay  น้อยกว่า ค่าที่ตั้งไว้โปรแกรมจะทำการ revise quantity ให้ ครับ  • การ Re-stock แบบ Multi item 

ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่า Re-stock quantity ได้ ว่าต้องการให้ระบบ re-stock quantity จำนวนเท่าใด เมื่อโปรแกรมพบว่า จำนวน quantity ใน ebay ต่ำกว่าค่าที่ตั้ง โปรแกรมจะทำการเติมสต๊อกให้เท่ากับจำนวนที่ตั้งค่าไว้ทันที  ภาพด้านล่างนี้จะแสดงการ ตั้งค่า re-stock quantity แบบ Multi select ครับ  • Re-stock เฉพาะชิ้น

การตั้งค่าการ re-stock ทำได้โดยการเข้าไปกดปุ่ม แก้ไข ที่หน้า all listing

ผู้ใช้งานสามารถระบุ จำนวน quantity สินค้าที่ต้องการเฉพาะชิ้นได้ เมื่อโปรแกรมทำการ Re-stock โปรแกรมจะนำค่าที่ผู้ใช้งานกรอกเฉพาะชิ้นไปใช้ในการแก้ไข quantity ของสินค้าใน ebay