10/31/2017 เพิ่มระบบ Random template, หน้าการจัดการ template

October 31, 2017


ใหม่.! ฟังก์ชั่น Random template
เพิ่ม ระบบ เพิ่ม ลบ แก้ไข template หรือใช้ template ในการ revise กับสินค้าที่ลงก่อนหน้านี้
เราได้พัฒนา หน้าการจัดการ การสร้าง template สำหรับสร้าง description ใน eBay ขึ้นมาใหม่ ให้จัดการง่ายขึ้น โดยสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ใช้งาน template ใหม่ได้ เรื่อยๆ อีกทั้งยังเพิ่มระบบ random template ในการลงสินค้าใหม่ และ revise all description สินค้าที่ลงก่อนหน้า เพื่อให้เกิด activity และความหลากหลายในสินค้าที่ลงขายใน eBay ด้วย
การใช้งาน การจัดการ template สามารถเข้าได้ 2 เมนูคือ
1. ปรับปรุงรายการสินค้า -> ปรับปรุงคำอธิบาย
2. การขาย -> การตั้งค่า -> รายละเอียด -> แก้ไขคำอธิบาย
เมื่อเข้าไปหน้า ปรับปรุงคำอธิบาย แล้ว
ผู้ใช้งาน สามารถที่จะสร้าง template ขึ้นมาใหม่ ได้เรื่อยๆ ยกตัวอย่างสร้างมาใหม่ อีก 3 ชุด รวมกับของเดิม ที่มีอยู่เป็น 4 ชุด templates ซึ่งในส่วนการจัดการ สามารถที่จะ ดู, ลบ, แก้ไข ได้อย่างอิสระ
เมื่อต้องการใช้ template ใด ในการลงสินค้าใหม่ สามารถติ๊กช่อง check box แล้วกดที่ ปุ่ม บันทึกแม่แบบที่เลือก เพื่อให้สถานะขึ้น active
เมื่อลงสินค้าใหม่ โปรแกรมจะดึง template ที่มีสถานะ active เข้ามา random เพื่อเลือกเพียงหนึ่ง มาลง ตัวอย่าง หากเลือก active template ทั้ง 4 การลงสินค้า ชิ้นที่ 1 อาจจะ random ได้ template 3 สินค้าชิ้นที่ 2 อาจจะได้ template 1 มา ลงเป็นต้น ประโยชน์ เพื่อให้เกิด activity และความหลากหลายในสินค้าครับ
แต่หากผู้ใช้งานต้องการใช้เพียง template เดียว ให้ select เพียง 1 template แล้วกด บันทึกแม่แบบที่เลือก เมื่อลงสินค้าใหม่ ระบบจะนำ template ที่ active เพียงหนึ่งนั้นมาลงโดยไม่มีการ random ครับ
ส่วนการ revise all description หรือ แก้ไข description ebay กับสินค้าที่ลงก่อนหน้า ทำได้ 2 วิธีครับคือ
1. ใช้ template ใด template หนึ่ง ในการ revise all description ด้วยการกด ไปที่ปุ่ม ใช้แม่แบบนี้กับสินค้าทั้งหมด ในแถวของ template นั้นๆ และ รอ 1-4 ชั่วโมง โปรแกรมจะทำการ revise all description ทั้งหมด เป็น template ที่เลือกครับ
2. ใช้การ revise แบบ random template ทำได้โดยการ เลือก โดยการ select checkbox template มากกว่า 1 อัน แล้วกดปุ่ม บันทึกแม่แบบที่เลือก ให้สถานะด้านหลังเป็น active หลังจากนั้น กดที่ปุ่ม ใช้แม่แบบที่เลือกกับสินค้าทั้งหมด ด้านล่าง เมื่อกดแล้วโปรแกรมจะทำการ random template ที่เลือกไป revise all description กับสินค้าที่ลงก่อนหน้าทั้งหมด และ รอ 1-4 ชั่วโมง ครับ


วีดีโอการใช้งาน
หากมีคำถามหรือปัญหา add friend facebook ส่วนตัวผม
แล้ว inbox มาได้เลยครับ
ขอบคุณครับ
eBaylistpro.com