เพิ่มสินค้าแบบ Manual เพื่อให้โปรแกรมสั่งซื้อสินค้าที่ Amazon

February 14, 2018


เพิ่มสินค้าแบบ Manual เพื่อให้โปรแกรมสั่งซื้อสินค้าที่ Amazon

**โดยปกติแล้ว ถ้า Tracking ผ่านโปรแกรม โปรแกรมจะดึงที่อยู่ ลูกค้ามาให้อยู่แล้วครับ ไม่จำเป็นต้องมาเพิ่มที่อยู่ลูกค้าครับ แต่หากเป็นกรณีพิเศษอื่นๆ จะต้องเพิ่มรายการตามวิธีการนี้ก่อนครับ

โดยเข้าไปที่หน้า รายงานการขายครับ กดที่ปุ่ม Add manual order แล้วกรอกข้อมูล itemid asin พร้อมชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อย ครับ หลังจากนั้น submit

**หลังจากนั้นรายการจะเพิ่มเข้าหน้า รายงานการขายก็ทำการกดสั่งซื้อแบบสินค้าอื่นๆ ได้ปกติครับ